Thái Nguyên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

( 31/05/2019 )

Ngày 30-12, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành, thị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phách nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới giáo dục và đào tạo cũng như công tác quốc phòng – an ninh đối với sự phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng; ý nghĩa trọng đại của việc hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của tỉnh nhằm thực hiện các kết luận, nghị quyết được Hội nghị Trung ương 8 thông qua.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và quán triệt những nội dung của các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về: “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và “Việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”.

Hội nghị đã thông qua bản dự thảo các chương trình hành động của tỉnh nhằm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 và phần thảo luận cho ý kiến của các đại biểu.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Party Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *