Products & Services

Bột ô xít calimi >= 45%

( 31/05/2019 )

– Bột ô xýt Cadimi (Tinh quặng Cadimi) (≥45% Cd) gồm các thành phần tương ứng như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Cd (%) Tạp chất khác Bột ô xýt cadimi ≥45,0 Không hạn chế – Bột ô xýt Cadimi (≥45,0% Cd) được sản xuất theo dạng bột, khối lượng mỗi bao là:

Bột ô xít kẽm 90% ZnO

( 31/05/2019 )

a. Phân loại: Bột ô xít kẽm sử dụng công nghệ nhiệt luyện được phân loại theo 2 mác sản phẩm sau: Số TT Tên gọi Mác bột ô xít kẽm Lĩnh vực sử dụng 1 Bột ô xít kẽm 90% znO Bột ô xít kẽm 90% znO loại I Phụ gia phục vụ sản

Bột ôxít chì >= 14%Pb

( 31/05/2019 )

Yêu cầu kỹ thuật: – Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Pb (%) Tạp chất khác Bột ô xýt Chì  ³ 14 Không hạn chế – Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50

Bột ôxít chì >= 14%Pb

( 31/05/2019 )

Yêu cầu kỹ thuật: – Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Pb (%) Tạp chất khác Bột ô xýt Chì  ³ 14 Không hạn chế – Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50