Thai Nguyen, 14/07/2024

Group Information

Tuyên dương 150 gia đình công nhân tiêu biểu và 530 con công nhân học giỏi

Tuyên dương 150 gia đình công nhân tiêu biểu và 530 con công nhân học giỏi

Ngày 24/6/2013, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam...  ( 31/05/2019 )

Products & Services

Customer