Member Companies

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên.

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: phường Bách Quang – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 472030 – Fax: 0280 3860304 Quyết định thành lập số: 299/QĐ – TCLĐ ngày 20/3/2006 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản -TKV. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm kẽm kim loại; A

Xí nghiệp thiếc Đại Từ – Huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: Xã Hà Thượng – Huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 720715 – Fax: 0280 3 720715 Quyết định thành lập số: 236/QĐ ngày 28/02/1987 thành lập công trường thiếc Phục Linh – Đại Từ – Bắc Thái trực thuộc Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp luyện kim màu

Phân xưởng Luyện kim màu 2 – Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: Phường Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 845071 – Fax: 0280 3845071 Quản đốc: Nguyễn Anh Dũng Quyết định thành lập số: 152/QĐ ngày 06/02/1991 hợp nhất 2 đơn vị Xí nghiệp hợp kim cứng cad đoàn địa chất 124 từ ngày 01/02/1991. Ngành nghề kinh doanh:

Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích – Tân Long- Đồng Hỷ

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: xã Tân Long- huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803 823077 – Fax: 02803 823077 Quyết định thành lập số: 612/QĐ ngày 30/10/1980 thành lập đội thăm dò địa chất Làng Hích trực thuộc Xí nghiệp liên hiệp Luyện kim màu Bắc Thái. Ngành nghề kinh doanh: Tìm kiếm thăm

Công ty TNHHMTV Kim loại màu Bắc Kạn – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: Xã Bản Thi – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0281 3 843116 – Fax: 0281 3 843115 Chủ tịch Công ty: Bùi Tiến Hải Giám đốc: Nguyễn Văn Phương Quyết định thành lập số: 40/QĐ-TKS ngày 07/01/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin