Triển khai phương án cổ phần hoá Tổng Công ty Khoáng sản

( 31/05/2019 )

Ngày 16-9-2014, tại Hà Nội, Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị người lao động bất thường Công ty mẹ – Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin nhằm triển khai phương án cổ phần hóa Tổng Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên Hội đồng thành viên và các ban chuyên môn Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo cùng đại diện các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin.

Thực hiện quyết định số 400/QĐ-TKV ngày 06-3-2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin (doanh nghiệp do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ), Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tập đoàn và Tổng Công ty Khoáng sản đã triển khai nhiều bước quan trọng nhằm thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty trong năm 2014. Hội nghị người lao động bất thường lần này đã thông qua các nội dung chính của phương án cổ phần hóa như: Hình thức cổ phần hóa, phương án vốn điều lệ, kế hoạch bán đấu giá cổ phiếu, bàn giao doanh nghiệp sau cổ phần hóa… Hội nghị cũng đã thông qua các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty mẹ – Tổng Công ty khi cổ phần hóa như: phương án phát hành cổ phần cho người lao động, phương án sắp xếp lao động sau cổ phần hóa, phương án phân chia quỹ khen thưởng, phúc lợi… Đặc biệt, hội nghị đã thông qua dự thảo điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Khoáng sản – TKV và các chủ trương, định hướng phát triển v.v.

Theo đó, định hướng phát triển sau cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Khoáng sản – TKV sẽ tiến hành đổi mới toàn diện về cơ cấu tổ chức, cơ cấu kinh doanh… Trên cơ sở mục tiêu chung của Tổng Công ty là “Xây dựng và phát triển Tổng Công ty Khoáng sản Giàu mạnh – Thân thiện – Hài hòa”, Tổng Công ty sẽ trở thành nhà sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ các khoáng sản đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, tinh quặng sắt và phôi thép, đất hiếm với khối lượng lớn, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước… Phấn đấu tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững, sau mỗi 5 năm tổng doanh thu toàn Tổng Công ty tăng 2 lần. Sau cổ phần hóa, từ năm 2015 đến 2017, Tổng Công ty sẽ hình thành các tổ hợp hoặc trung tâm khai thác mỏ kim loại – luyện kim đồng bộ, công nghệ tiên tiến, hiện đại bao gồm cả công nghiệp phụ trợ có quy mô phù hợp với quy mô trữ lượng khoáng sản của từng cụm mỏ, vùng mỏ hoặc khu vực, nhất là vùng Việt Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ. Phấn đấu trở thành nhà sản xuất, cung ứng giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế về nguyên liệu khoáng sản và sản phẩm kim loại, nhất là kim loại màu…

Nguồn: Vinacomin.vn

Company activities

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *