Thư viện văn bản

Qui chuẩn quốc gia về ATLĐ máy mài

( 11/05/2019 )

Tập tin đính kèm

Quy chế thực hiện dân chủ

( 11/05/2019 )

Tập tin đính kèm

KLM Thái Nguyên – Thông tin mời đấu thầu, đấu giá

( 11/05/2019 )

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ Công ty TNHH MTV KLM Thái Nguyên tổ chức bán đấu giá: Lô hàng thanh lý: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư ứ đọng, thu hồi theo hình thức đấu giá trọn gói của các lô: Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 08h ngày