Lãnh đạo qua các thời kỳ

( 08/05/2019 )

I. CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Nguyễn Thắng
Bí thư đảng ủy lâm thời, khóa I, II
(Từ tháng 9/1980 đến tháng 10/1984)

Đồng chí Lê Xuân Trường
Bí thư đảng ủy khóa III, V, VI, VII
(Từ tháng 11/1984 đến tháng 3/2004)

Đồng chí Đinh Công Phương
Bí thư đảng ủy khóa VII
(Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005)

Đồng chí Lê Minh Khai
Bí thư đảng ủy khóa VIII
(Từ tháng 11/2005 đến tháng 8/2010)

Đồng chí Lê Đức Thành
Bí thư Đảng ủy khoá IX
(Từ tháng 8/2010 – đến 6/2014)

Đồng chí Bùi Tiến Hải
Bí thư Đảng ủy khóa X
(Từ tháng 8/2015 đến nay

II. CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ GIÁM ĐỐC CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Nguyễn Thắng
Bí thư đảng ủy lâm thời, khóa I, II
(Từ tháng 9/1980 đến tháng 10/1984)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Mão
Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hợp
(1987 – 1991)

Đồng chí Ngô Văn Trới
Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp
Từ 1991 đến 10/1995

Đồng chí Lê Xuân Trường
Bí thư đảng ủy khóa III, V, VI, VII
(Từ tháng 11/1984 đến tháng 3/2004)

Đồng chí Đinh Công Phương
Bí thư đảng ủy khóa VII
(Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005)

Đồng chí Hoàng Văn Thảo
Giám đốc công ty
từ 6/2005-10/2005

Đồng chí Lê Minh Khai
Bí thư đảng ủy khóa VIII
(Từ tháng 11/2005 đến tháng 8/2010)

Đồng chí Lê Đức Thành
Bí thư Đảng ủy khoá IX
(Từ tháng 8/2010 – đến 6/2014)

Đồng chí Bùi Tiến Hải
Bí thư Đảng ủy khóa X
(Từ tháng 8/2015 đến 5/2019)

Đồng chí Trần Văn Long
Giám đốc Công ty
(Từ tháng5/2019 đến nay)

III. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Trần Thiệp
Phó tổng giám đốc XN Liên hợp
(Từ 3/1980 đến 10/1987)

Đồng chí Đặng Đình Lư
Phó tổng giám đốc XN Liên hợp
(Từ 3/1981 đến 7/1994)

Đồng chí Huỳnh Tấn Nhâm
Phó tổng giám đốc XN Liên hợp
(Từ 9/1984 đến 4/1991)

Đồng chí Nguyễn Ngọc pháo
Phó giám đốc Công ty
(Từ 2/1988 đến 1/2000)

Đồng chí Vũ Ngọc Hòa
Phó giám đốc Công ty
(Từ 10/2005 đến 8/2009)

Đồng chí Lê Đức Thành
Bí thư Đảng ủy khoá IX
(Từ tháng 8/2010 – đến 6/2014)

Đồng chí Hoàng Khải Quốc Minh
Phó giám đốc Công ty
(Từ 12/2007 đến 12/2008)

Đồng chí Nguyễn Văn Định
Phó giám đốc Công ty
(Từ 9/2009 đến 10/2018)

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh
Phó giám đốc Công ty
(Từ 3/2008 đến nay)

Đồng chí Bùi Huy Tuấn
Phó giám đốc Công ty
(Từ tháng 12/2013 đến nay)

Đồng chí Trần Văn Long
Phó giám đốc Công ty
(Từ tháng 5/2018 đến 5/2019)

IV. CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG TY, CHỦ TỊCH HĐQT QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Đinh Công Phương
Bí thư đảng ủy khóa VII
(Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005)

Đồng chí Trần Xuân Hòa
Nguyên TGĐ Tập đoàn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam
Nguyên TGĐ TCT khoáng sản-TKV
Chủ tịch Công ty
(Từ 07/2006 đến 04/2007)

Đồng chí Đặng Thanh Hải
Tổng GĐ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản
Nguyên TGĐ Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin,
Chủ tịch Công ty
(Từ 04/2007 đến 08/2008)

Đồng chí Nguyễn Minh Đường
Nguyên Phó tổng giám đốc TCT khoáng sản – Vinacomin,
Chủ tịch Công ty
(Từ 08/2008 đến 10/6/2014)

Đồng chí: Đào Minh Sơn
Phó TGĐ Tổng công ty KS-Vinacomin
Chủ tịch HĐQT Công ty
(Từ 10/6/2014 đến nay)

V. CÁC ĐỒNG CHÍ THƯ KÝ, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Đỗ Dư
Thư ký Công đoàn lâm thời, khóa I, II, III
(Từ 03/1981 đến 03/1990)

Đồng chí Vũ Xuân Khoát
Chủ tịch Công đoàn khóa IV, V
(Từ 04/1990 đến 07/1993)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết
Chủ tịch Công đoàn khóa V, VI, VII, VIII
(Từ 08/1993 đến 07/2006)

Đồng chí Phạm Thế
Chủ tịch Công đoàn khóa VIII, IX
(Đ/c Phạm thể từ 8/2006-12/2010)

Đồng chí Lữ Đức Bính
chủ tịch Công đoàn khoá X
(Từ tháng 12/2010 – 08/2017)

Đồng chí Phạm Văn Hòa
chủ tịch Công đoàn khoá XI
(Từ tháng 08/2017 – đến nay)

VI. CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Bùi Xuân Sinh
Bí thư BCH XNLH lâm thời khóa I
(Từ tháng 12/1980 đến 01/1984)

Đồng chí Phạm Thế
Chủ tịch Công đoàn khóa VIII, IX
(Đ/c Phạm thể từ 8/2006-12/2010)

Đồng chí Lê Hồng Luyến
Bí thư BCH XNLH lâm thời khóa III, IV
(Từ tháng 09/1988 đến 01/1992)

Đồng chí Lê Đức Mậu
Bí thư BCH XNLH lâm thời khóa V
(Từ tháng 02/1992 đến 05/1994)

Đồng chí Phạm Văn Hòa
chủ tịch Công đoàn khoá XI
(Từ tháng 08/2017 – đến nay)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư BCH Đoàn Công ty khóa VII
(Từ tháng 04/2002 đến 06/2007)

Đồng chí Vũ Xuân Giang
Bí thư BCH Đoàn Công ty khóa VIII
(Từ tháng 06/2007 đến 06/2012)

Đồng chí Hoàng Thị Minh Huệ
Bí thư BCH Đoàn Công ty khóa IX
(Từ tháng 06/2012 đến 06/2017)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình
Bí thư BCH Đoàn Công ty khóa X
(Từ tháng 06/2017 đến nay)

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *