Tin đấu thầu – Đấu giá

Thư mời chào hàng: Cung cấp lô hàng Vải lọc ép chịu axit phục vụ SX 6 tháng cuối năm tại Cty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 16/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Bi đúc hợp kim ɸ100-200(cầu) phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2019 tại XN Kẽm chì Làng Hích và Cty Kim loại màu Bắc Kạn

( 16/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thư mời chào giá: Thuê trọn gói bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống lam nguội bề mặt tự nhiên đồng bộ 1.100m2; hệ thống thu bui 720m2 – HM A11 NMK điện phân TN

( 12/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư sửa chữa Hệ thống máy nghiền bị ɸ 2100×3000 tại Cty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 12/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Bảo hộ lao động quý III+IV năm 2019 cho các đơn vị trong Công ty

( 04/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XE,M CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư Gỗ chống lò phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2019 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn (lần 2)

( 04/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Hóa chất tuyển tại phiên chào giá ngày 09/7/2019

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp lô hàng Mangan điôxit (Mn02) phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2019 tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Vận tải quặng nguyên khai Chì oxit tại PX Cúc Đường – XN Kẽm chì Làng Hích

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp lô hàng vôi cục phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá (lần 2) Cung cấp hàng bồi dưỡng độc hại hạng mục Sữa tươi 6 tháng cuối năm 2019 tại Cty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 25/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Bột kẽm kin loại phục vụ SX tại NMK điện phân TN

( 25/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư Vôi củ 6 tháng cuối năm 2019 phục vụ SX tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 24/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư Gỗ chống lò phục vụ SX 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 24/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng V/v cung cấp vật tư và thi công sửa chữa hệ thống trạm điện chỉnh lưu HM-A08 tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 21/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá vận chuyển sản phẩn từ Cty TNHH một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn về NMK điện phân TN; XN Kẽm chì Làng Hích và PX LK Màu II

( 14/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm Kẽm thỏi SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 13/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức đấu giá: Tiêu thụ sản phẩm A xít Sunfuric (H2S04) sx tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 13/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp hàng bồi dưỡng độc hại hạng mục Sữa tươi 6 tháng cuối năm 2019 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn – TMC

( 13/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Quyết định V/v phê duyệt đơn giá và dự toán khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp CBCNV năm 2019

( 11/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT