Tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì sunfua tại phiên Đấu giá ngày 20/9/2019

( 09/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì oxit tại phiên Đấu giá ngày 20/9/2019

( 09/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Tấm âm cực không thanh cái phục vụ SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp túi thu bụi phục vụ SX 06 tháng cuối năm 2019 tại PX Luyện kim màu II

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Thanh lý máy xúc bánh lốp R140W-7

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ sx tại NMK điện phân Thái Nguyên – Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 04/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Than cám coke phục vụ SX tại PX Luyện kim màu II

( 29/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp Alfalaval M15-MFG phục vụ SX tại Công ty CP kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 29/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa mái nhà

( 23/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo chào giá mua quặng Mangan

( 23/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: V/v Cung cấp vật tư hóa chất phân tích mẫu phục vu

( 22/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thư mời chào giá: Tham quan du lịch năm 2019

( 15/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư chào hàng cung cấp Vật liệu chịu lửa phục vụ SX tại PX LK Màu II

( 08/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư chào hàng: Chào bán lô hàng Bột chì ooxxit, Xỉ chì đúc tấm dương cực và Vẩy cán chì tấm dương cực

( 07/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Gạch Phốt phát cao nhôm phục vụ SX tại PX LK màu II

( 02/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám coke phục vụ SX tại PX LK màu II

( 02/08/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tấm dương cực phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 29/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư Chào mua hóa chất công nghệ Strontium carbonate

( 29/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Bơm trục đứng JHB 20-30 phục vụ SCL hệ thống thiết bị khu tuần hoàn A10 – NMK Điện phân

( 22/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp lô hàng Thép ray phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2019 tại Công ty CP kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 22/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT