Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi Cung cấp Tấm dương cực phục vụ SX tại NMK điện phân TN

( 05/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Gạch phosphate cao nhôm phục vụ SX tại PX LK màu II

( 05/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: V/v Chào mua vật tư sản xuất – Số 244/TM-BMC

( 05/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư Chào mua Bao đựng sản phẩm – Số 528/TM-TMC

( 26/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư Chào giá mua Đai thép – Số 527/TM-TMC

( 26/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư Chào mua vật tư sản xuất – Số 187/TM-BMC

( 24/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: V/v Chào mua vật tư sản xuất – Số 187/TM-BMC

( 24/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời mua Bột Mangan – Số 464/TM-TMC

( 19/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá sơn sửa khung kết cấu thép đỡ ống khói

( 18/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá thuê bọc compozit phục vụ sửa chữa lớn hệ thống máy móc thiết bị lò thiêu lớp sôi và Sx axit

( 18/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Bơm phục vụ sửa chữa lớn hệ thống máy móc thiết bị lò thiêu lớp sôi và SX axit

( 18/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức chào bán lô hàng Tấm dương cực thu hồi tại phiên chào hàng ngày 08/02/2021

( 01/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức chào hàng lô bột ô xít đồng tại phiên Chào bán ngày 08/02/2021

( 01/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào gia cung cấp Bi nghiền ø120 (bi rèn)

( 27/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: V/v Chào mua vật tư sửa chữa hệ thống Tàu điện ắc quy Ma-ExDi – Số 99/TM-BMC

( 26/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp sữa uống phục vụ bồi dưỡng độc hại

( 25/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư sửa chữa máy nghiền bi – Số 257/TM-TMC

( 18/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Bi nghiền ø120 (bi rèn)

( 18/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ sản xuất tại NMK điện phân TN – Số 238/TB-TMC

( 15/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức chào đấu giá lô hàng Quặng kẽm ô xít tại phiên đấu giá ngày 25/01/2021 – Số 234/TB-TMC

( 15/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT