Tin đấu thầu – Đấu giá

Thư mời chào giá: V/v Chào mua Bột Mangan

( 14/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Bi đúc thép ∅100-120 (cầu) phục vụ SX 06 tháng đầu năm 2020 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn

( 10/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giấ rộng rãi: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 03/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Xúc tác 04-115 11×4 phục vụ SX tại NMK Kẽm điện phân Thái Nguyên

( 27/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp má kẹp đồng nhôm tấm âm cực

( 27/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá V/v Cung cấp bảo hộ lao động quý I/2020

( 25/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp tấm âm cực không thanh cái (tấm nhôm)

( 20/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thư mời chào giá vận tải quặng kẽm sunfua khai thác (hàng rời)

( 18/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá vận tải quặng chì ô xit nguyên khai

( 18/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: V/v Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 14/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: V/v Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 14/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp vật tư và thi công sửa chữa nồi hơi 8 t/h

( 13/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp vật tư phục vụ SCL năm 2020 tại Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 09/12/2019 )

BẦM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Tổ chức đấu giá tiêu thu sản phẩm Kẽm thỏi sản xuất tại NMK điện phân TN

( 07/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá vận chuyển

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám coke phục vụ SX tại PX Luyện kim màu II

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Bi nghiền thép ∅120 (cầu) phục vụ SX tại XN Kẽm chì Làng Híc

( 05/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp mùn cưa rời, củi tạp phục vụ SX tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

( 03/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức đấu giá: Tiêu thụ sản phẩm A xít Sunfuric (H2SO4) SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 02/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT