Tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo: Tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì sulfua tại phiên Đấu giá ngày 21/11/2019

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 04/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: V/v cung cấp Palang đồng bộ một cấp tốc độ

( 04/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Than cám coke phục vụ SX tại PX luyện kim Màu II

( 04/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Than cám 4a.1 phục cụ sản xuất tại PX luyện kim màu II

( 04/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than đá (Indonesia) phục vụ sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 04/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp vật tư SC Máy nghiền bi phục vụ SX tại Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 01/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: Cung cấp vật tư SCL HT lò quay số 2 – phần truyền động – PX LK Màu II

( 01/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 01/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Chào mua bột Mangan

( 09/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thư mời chào hàng: Cung cấp vật tư SCL hệ thống máy lọc ép phục vụ SX tại Công ty CP kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 07/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư sửa chữa lớn hệ thống máy tuyển chì giai đoạn 2 tại Cty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn – TMC (Phiên chào giá ngày 07/10/2019)

( 25/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: Về việc Cung cấp vật tư phục vụ sản xuât

( 23/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì sunfua tại phiên Đấu giá ngày 20/9/2019

( 09/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì oxit tại phiên Đấu giá ngày 20/9/2019

( 09/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp Tấm âm cực không thanh cái phục vụ SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp túi thu bụi phục vụ SX 06 tháng cuối năm 2019 tại PX Luyện kim màu II

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Thanh lý máy xúc bánh lốp R140W-7

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: V/v cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 06/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT