Tin đấu thầu – Đấu giá

Thư mời chào giá: Cung cấp vật tư lô hàng phục vụ sản xuất – Số 991/TB-TMC

( 06/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp vật tư lô hàng phục vụ sản xuất – Số 990/TB-TMC

( 06/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 27/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Chào mua vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống thu bụi tĩnh điện

( 16/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Chào mua Vật liệu chịu lửa

( 15/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 850/TB-TMC

( 02/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT      

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Than cám 4a.1 phục vụ SX tại PX LK màu II Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 30/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 748/TB-TMC

( 26/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 747/TB-TMC

( 26/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 746/TB-TMC

( 26/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 745/TB-TMC

( 26/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì sulfua

( 24/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá thăm quan du lịch năm 2020

( 24/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp túi thu bụi

( 22/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v Chào mua Gạch Phosphate cao nhôm

( 19/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời báo giá: Lô hàng Bồi dưỡng độc hại (Nông sản) tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn – TMC

( 19/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư Gỗ chống lò phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2020 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kan-TMC

( 18/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

http://kimloaimau.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/So-691-thong-bao-moi-chao-gia-cung-cap-voi-cu-1.pdf

( 18/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp Soda (Na2CO3)

( 17/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức đấu giá: Tiêu thụ sản phẩm A xít sunfuric (H2SO4) sản xuất tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT