Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Thiết kế web giá rẻ

Tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo chào bán lô hàng Nhôm tấn thu hồi tại phiên chào hàng ngày 29/10/2021 – Số 3806/TB-TMC

( 22/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám 4a.1 phục vụ sx tại PX LK Màu II – Số 3810/TB-TMC

( 22/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 1309/TM-BMC

( 20/10/2021 )

BẤM VÀO ĐÊ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 1308/TM-BMC

( 20/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 1307/TM-BMC

( 20/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vôi củ phục vụ SX tại Công ty – Số 3732/TM-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp vải lọc ép – Số 3729/TM-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp hóa chất công nghệ phục vụ SX tại Nhà máy Kẽm – Số 3726/TM-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua hóa chất tuyển phục vụ sx 06 tháng đầu năm 2022 – Số 3717/TM-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Mùn cưa rời phục vụ sx tại NMK – Số 3723/Tm-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Vật tư sửa chữa lớn hệ thống Máy lọc ép dung dịch tại NMK điện phân TN – Số 3713/TB-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Gói sửa chữa lớn hệ thống bể hòa tách điện phân và tháp làm mát tại NMK Điện phân TN – Số 3708/TB-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than đốt nồi hơi phục vụ SX tại NMK điện phân TN Công ty CP Kim loại màu TN – Vimico – Số 3703/TB-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than coke phục vụ sx tại PX LK Màu II của Cty CP Kim loại màu TN – Vimico – Số 3699/Tb-TMC

( 19/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thống báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp Tấm đương cực phục vụ sx tại NMK điện phân TN – Số 3645/Tb-TMC

( 15/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào cung cấp Vật tư SCL HT đo lường điều khiển các bể – Số 3629/TM-TMC

( 15/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào cung cấp Vật tư SCL hệ thống máy cắt 10kV – Số 3625/TM-TMC

( 15/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư phục vụ sản xuất – số 1270/TM-BMC

( 12/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Thép ray – Số 3554/TM-TMC

( 08/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư phục vụ sản xuất – số 1215/TM-BMC

( 06/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT