Sản phẩm & Dịch vụ

Bột ôxít chì >= 14%Pb

( 11/05/2019 )

Yêu cầu kỹ thuật: – Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Pb (%) Tạp chất khác Bột ô xýt Chì  ³ 14 Không hạn chế – Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50

Bột ôxít chì >= 14%Pb

( 11/05/2019 )

Yêu cầu kỹ thuật: – Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Pb (%) Tạp chất khác Bột ô xýt Chì  ³ 14 Không hạn chế – Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50

Bột ô xít kẽm 90% ZnO

( 11/05/2019 )

a. Phân loại: Bột ô xít kẽm sử dụng công nghệ nhiệt luyện được phân loại theo 2 mác sản phẩm sau: Số TT Tên gọi Mác bột ô xít kẽm Lĩnh vực sử dụng 1 Bột ô xít kẽm 90% znO Bột ô xít kẽm 90% znO loại I Phụ gia phục vụ sản

Kẽm thỏi 99,95 Zn

( 11/05/2019 )

a. Yêu cầu kỹ thuật: – Kẽm thỏi được sản xuất theo 2 mác trên với các thành phần tương ứng trong bảng: Mác kẽm % Zn ≥ Hàm lượng tạp chất không lớn hơn (%) Pb Cd Fe Cu Tạp khác Σ tạp Zn.01 99,99 0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,010 Zn.02 99,95 0,027

Bột ô xít đồng >= 14% Cu

( 11/05/2019 )

– Bột ô xýt đồng (Tinh quặng Đồng) có các thành phần tương ứng như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Cu (%) Tạp chất khác Bột ô xýt đồng ³ 14 Không hạn chế – Bột ô xýt Đồng được sản xuất theo dạng Bột, Khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.

Bột ô xít calimi >= 45%

( 11/05/2019 )

– Bột ô xýt Cadimi (Tinh quặng Cadimi) (≥45% Cd) gồm các thành phần tương ứng như trong bảng sau: Sản phẩm Nguyên tố Cd (%) Tạp chất khác Bột ô xýt cadimi ≥45,0 Không hạn chế – Bột ô xýt Cadimi (≥45,0% Cd) được sản xuất theo dạng bột, khối lượng mỗi bao là:

Axít sunfuaric (H2SO4): Hàm lượng H2SO4 ≥ 97%

( 11/05/2019 )

Axít sunfuaric (H2SO4): Hàm lượng H2SO4 ≥ 97%

Than cám tuyển từ xỉ lò quay

( 11/05/2019 )

Tên hàng hoá Cỡ hạt (mm) Chất bốc khô Vk (%) Cacbon(%) Than cám tuyển từ xỉ lò quay 0 – 5 <= 4% ≥74%  

Quặng ôxit chì 20%Pb

( 11/05/2019 )

Hàm lượng chì 18÷20%Pb quy đổi về 20%Pb. Hàm lượng bạc(Ag) quy đổi theo chì về 20%Pb là 300 ÷600g/t

Bột ôxít kẽm 60%Zn loại 1 và loại 2

( 11/05/2019 )

Số TT Tên sản phẩm Zn(%) Fe(%) Pb(%) F(%) Cl(%) Ag (g/t) 1 Bột ôxít 60%Zn loại 1 60±0,5 3÷4 7÷9 <0,2 <0,4 80-100 2 Bột ôxít 60%Zn loại 2 60±0,5 5÷6 4÷6 0,2÷0,6 1,6÷2,4 30 – 40 Bột ôxít kẽm được sản xuất theo dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.