Tin tức – Sự kiện

Thư mời chào giá: Cung cấp vật tư phục vụ SCL năm 2020 tại Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 09/12/2019 )

BẦM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Tổ chức đấu giá tiêu thu sản phẩm Kẽm thỏi sản xuất tại NMK điện phân TN

( 07/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá vận chuyển

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám coke phục vụ SX tại PX Luyện kim màu II

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 06/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp mùn cưa rời, củi tạp phục vụ SX tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

( 03/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức đấu giá: Tiêu thụ sản phẩm A xít Sunfuric (H2SO4) SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 02/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: V/v cung cấp vật tư và nhận thi công sửa chữa MBA chỉnh lưu số 3 – 4500kVA tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

( 26/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ SX tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên – Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 26/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào hàng: V/v thí nghiệm thiết bị điện năm 2019 tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

( 26/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Bột kẽm kim loại phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên trực thuộc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 22/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v cung cấp bột ô xit antimon Sb2O3

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v cung cấp vôi cục

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v Cung cấp hóa chất công nghệ

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v cung cấp Soda (Na2CO3)

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp túi thu bụi

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: V/v cung cấp vải lọc ép

( 19/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: Cung cấp vật tư Cơ khí phục vụ SCL năm 2020 tại Công ty CP kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 13/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Tổ chức chào đấu giá lô hàng Tinh quặng chì sulfua tại phiên Đấu giá ngày 21/11/2019

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng: V/v Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT