Tổng công ty khoáng sản

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tin tức – Sự kiện

Thư mời chào mua vật tư sản xuất – Số 1339/TM-BMC

( 28/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào mua vật tư, phụ tùng và nhân công sửa chữa Hệ thống cẩu trục 2T HM A07 tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 27/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào hàng mua vật tư, phụ tùng và nhân công sửa chữa xe nâng tại Nhà máy kẽm điện phân TN

( 26/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư sửa chữa lớn xe ô tô Lifan

( 26/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá Cung cấp Vật tư sửa chữa lớn máy nghiền bị ø 1830×3000

( 26/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá Cung cấp Vật tư sửa chữa lớn máy nghiền hàm PE 250 x 400

( 26/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào mua vật tư, phụ tùng sửa chữa Máy nén khí phục vụ sản xuất

( 26/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào hàng: Chào bán lô hàng Bột chì ô xít – Số 2549/TB-TMC

( 16/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 1298/TB-BMC

( 15/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 1297/TB-BMC

( 15/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua Bộ trục khuấy bể cô đặc tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào mua Bơm phục vụ sửa chữa lớn tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: cung cấp tấm âm cực không thanh cái (tấm nhôm)

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp Bi nghiền ∅120 (bi rèn)

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 1285/ TB-BMC

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 1284/TB_BMC

( 13/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Máy quét tấm cực

( 07/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Cánh động + Cánh tĩnh máy tuyển Cell

( 05/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Khám sức khỏe lần 2 cho CBCNV năm 2020

( 01/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tấm dương cực phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 25/09/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT