Tin tức – Sự kiện

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi

( 04/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp vật tư máy lọc ép dung dịch phục vụ sửa chữa lớn

( 04/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá Khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV năm 2020

( 04/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp tinh quặng kẽm sunfua + Bột kẽm kim loại phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 04/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức chào giá vận chuyển

( 03/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp tấm lọc ép phục vụ sửa chữa lớn

( 03/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư sửa chữa lớn hệ thống nghiền bi ø 2100×3000 (Máy số 2) tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 03/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư sửa chữa lớn hệ thống nghiền bị ø 2100×3000 (máy số 1) tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 03/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm Kẽm thỏi sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

( 02/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp vải lọc ép

( 01/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp vôi cục

( 01/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM      

Thư mời chào giá cung cấp hóa chất công nghệ

( 29/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư Lốp ô tô phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2020 tại Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn-TMC

( 28/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo tổ chức đấu giá: Tiêu thu sản phẩm A xít Sunfuric (H2SO4) SX tại NMK điện phân Thái Nguyên

( 27/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 583/TB-BMC

( 26/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Số 582/TB-BMC

( 26/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư phục vụ sản xuất

( 26/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp bảo hộ lao động

( 19/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thư mời chào giá cung cấp sữa uống phục vụ bồi dưỡng độc hại

( 18/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Cung cấp Than cám coke phục vụ sản xuất tại PX luyện kim màu II của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 15/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT