Thành phố Thái Nguyên, ngày 23/01/2020

Đơn vị thành viên

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC

Địa chỉ: Xã Bản Thi – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209 3 843116 – Fax: 0209...  ( 15/05/2019 )

Các sản phẩm chính

Khách hàng - Đối tác