Thành phố Thái Nguyên, ngày 01/04/2020

Đơn vị thành viên

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Bách Quang – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 472030 –...  ( 16/05/2019 )

Các sản phẩm chính

Khách hàng - Đối tác