Thành phố Thái Nguyên, ngày 18/09/2019

Đảng ủy

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09 tháng 7 năm 2019 Đảng ủy Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã tổ chức...  ( 09/07/2019 )

Đơn vị thành viên

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC

Địa chỉ: Xã Bản Thi – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209 3 843116 – Fax: 0209...  ( 15/05/2019 )

Các sản phẩm chính

Khách hàng - Đối tác