Thành phố Thái Nguyên, ngày 09/08/2020

Đơn vị thành viên

Công ty kim loại màu Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty

Công ty kim loại màu Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc công ty

     Đồng chí Trần Văn Long, giám đốc công ty Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, chủ tịch...  ( 04/05/2020 )

Các sản phẩm chính

Khách hàng - Đối tác