Đảng ủy Công ty Kim loại màu TN tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

( 31/05/2019 )

Ngày 25/6, tại Hội trường Nhà sinh hoạt Công nhân Công ty, Đảng ủy Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Tiến Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trực tiếp quán triệt và triển khai 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản và mới của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của BCH Đảng bộ Công ty khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch SXKD của Công ty 5 năm tới (2016-2020). Điểm mới trong học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt cần nghiêm túc viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch cá nhân tập trung vào những nội dung cơ bản của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

(Đ/c Nguyễn Văn Khanh – Phó BT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng)

Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 02 tổ chức cơ sở Đảng và 10 đảng viên tiêu biểu, điển hình 5 năm trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

(Đồng chí Bùi Tiến Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết đến tất cả các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí hành động, đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Công ty phát triển bền vững. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn đảng bộ ra sức chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với biểu dương khen thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Thu Hằng – VP Đảng ủy

Party Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *