Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích – Tân Long- Đồng Hỷ

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: xã Tân Long- huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 823077 – Fax: 02803 823077
Quyết định thành lập số: 612/QĐ ngày 30/10/1980 thành lập đội thăm dò địa chất Làng Hích trực thuộc Xí nghiệp liên hiệp Luyện kim màu Bắc Thái.
Ngành nghề kinh doanh:
Tìm kiếm thăm dò và tổ chức khai thác tuyển các loại quặng kẽm và quặng chì cung cấp cho các phân xưởng tuyển, luyện kim, sản xuất thành các sản phẩm: Tinh quặng kẽm (sản xuất tại chỗ), tinh quặng chì, bột ô xít kẽm các loại đáp ứng nhu cầu thị trường.
Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Hồng Quang

Member Companies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *