Youth Union

Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy về thương hiệu

( 31/05/2019 )

Sáng ngày 18/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bán lẻ Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Đầu tư phát triển thương hiệu và chi phí quảng cáo của doanh nghiệp”. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng những tài sản

Nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế

( 31/05/2019 )

Lợi thế về nguồn nhân công của Việt Nam đang có nguy cơ mất dần do năng suất lao động bị đánh giá thấp so với khu vực. Trước thực tế này, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm phát triển mạnh và toàn diện nguồn nhân lực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là

Nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế

( 31/05/2019 )

Lợi thế về nguồn nhân công của Việt Nam đang có nguy cơ mất dần do năng suất lao động bị đánh giá thấp so với khu vực. Trước thực tế này, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm phát triển mạnh và toàn diện nguồn nhân lực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là

Hơn 60.000 doanh nghiệp phải đóng cửa từ đầu năm

( 31/05/2019 )

Xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động. Theo