Party Organization

Hội nghị tổng két công tác XD Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

( 31/05/2019 )

Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Đức Thành, Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Đường

Đảng bộ Công ty KLM-TN tổ chức học tập, quán triệt, triẻn khai Nghị quyết TW8 của Đảng.

( 31/05/2019 )

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 29/11/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ngày 17 tháng 01 năm 2014, tại Nhà sinh hoạt công nhân, Đảng bộ Công ty Kim loại màu Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Đảng bộ Công ty kim loại màu Thái Nguyên

( 31/05/2019 )

Ngày 16-8-2014, tại nhà sinh hoạt công nhân Công ty. Đảng bộ Công ty kim loại màu Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (Khoá XI) với gần 400 cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Công ty Kim loại màu TN tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

( 31/05/2019 )

Ngày 25/6, tại Hội trường Nhà sinh hoạt Công nhân Công ty, Đảng ủy Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi

Thái Nguyên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

( 31/05/2019 )

Ngày 30-12, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên