Phân xưởng Luyện kim màu 2 – Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: Phường Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02803 845071 – Fax: 0280 3845071
Quản đốc: Nguyễn Anh Dũng
Quyết định thành lập số: 152/QĐ ngày 06/02/1991 hợp nhất 2 đơn vị Xí nghiệp hợp kim cứng cad đoàn địa chất 124 từ ngày 01/02/1991.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột ô xít kẽm các loại; Chì thỏi, Bạc và hợp kim cứng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.

Member Companies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *