Công ty TNHHMTV Kim loại màu Bắc Kạn – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn

( 31/05/2019 )

Địa chỉ: Xã Bản Thi – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281 3 843116 – Fax: 0281 3 843115
Chủ tịch Công ty: Bùi Tiến Hải
Giám đốc: Nguyễn Văn Phương
Quyết định thành lập số: 40/QĐ-TKS ngày 07/01/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2011.
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác quắng sắt; Khai thác cát, sỏi, đất sét.Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.

Member Companies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *