Bột ôxít chì >= 14%Pb

( 31/05/2019 )
Yêu cầu kỹ thuật:
– Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau:
Sản phẩm
Nguyên tố Pb (%)
Tạp chất khác
Bột ô xýt Chì
 ³ 14
Không hạn chế
– Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.

Products & Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *