Bột ô xít kẽm 90% ZnO

( 31/05/2019 )
a. Phân loại:
Bột ô xít kẽm sử dụng công nghệ nhiệt luyện được phân loại theo 2 mác sản phẩm sau:
Số TT
Tên gọi
Mác bột ô xít kẽm
Lĩnh vực sử dụng
1
Bột ô xít kẽm 90% znO
Bột ô xít kẽm 90% znO loại I
Phụ gia phục vụ sản xuất chế biến Cao su, Sơn, Vật liệu xây dựng, bột kẽm chất lượng cao…
2
Bột ô xít kẽm 90% znO
Bột ô xít kẽm 90% znO loại II
Phụ gia phục vụ sản xuất chế biến Cao su, Sơn, Vật liệu xây dựng, bột kẽm chất lượng cao…

 

 b. Yêu cầu kỹ thuật:
 – Bột ô xít kẽm sản xuất công nghệ nhiệt luyện theo 2 mắc theo 2 mác trên với các thành phần tương ứng như trong bảng:
Sản phẩm
Hàm lượng kẽm
Hàm lượng tạp chất (%)
Ca
Fe
Cu
Pb
Tạp chất khác
Bột ô xít loại I
≥ 70%
≤ 4
≤0,35
0,003
≤ 4
Không hạn chế
Bột ô xít loại II
≥70%
≤4
≤ 0,4
0,003
≤ 8
Không hạn chế
          -Tất cả các loại bột ô xít kẽm được sản xuất theo dạng bột, khối lượng mỗi bao là 25 kg/bao

Products & Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *