Bột ô xít calimi >= 45%

( 31/05/2019 )

– Bột ô xýt Cadimi (Tinh quặng Cadimi) (≥45% Cd) gồm các thành phần tương ứng như trong bảng sau:

Sản phẩm Nguyên tố Cd (%) Tạp chất khác
Bột ô xýt cadimi ≥45,0 Không hạn chế

– Bột ô xýt Cadimi (≥45,0% Cd) được sản xuất theo dạng bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.

Products & Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *