Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ – tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

( 31/05/2019 )

Hình ảnh tại Lễ ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 20 của dự án

– Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV
– Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên (nay là Hội đồng quản trị) Tổng công ty (theo ủy quyền phê duyệt Dự án điều chỉnh của Vinacomin tại Quyết định số 1624/QĐ – HĐTV ngày 26/7/2011).
– Mục tiêu đầu tư: Tăng sản lượng khai thác, tuyển quặng và sản xuất đồng kim loại trong nước nhằm thay thế đồng nhập khẩu hiện nay ở Việt Nam, thu hồi các khoáng sản đi kèm như vàng,bạc v.v
– Địa điểm xây dựng: Xã Bản Vược và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Tổng mức đầu tư: 2.566,735 tỷ đồng.
– Nguồn vốn: Vay thương mại; Vốn chủ sở hữu và Vốn vay huy động khác.
– Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
– Thời gian thực hiện: 2009 – 2017

The investment projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *