Dự án đang triển khai

Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ – tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

( 18/05/2019 )

Hình ảnh tại Lễ ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 20 của dự án – Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên (nay là Hội đồng quản trị) Tổng công ty (theo ủy quyền phê duyệt Dự án điều

Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai

( 18/05/2019 )

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Lãnh đạo Tổng công ty nhấn nút khời động dự án – Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV – Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới một dây chuyền luyện đồng, công