Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Rèm 2 lớp cản sáng

Rèm cửa 2 lớp chống nắng

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa sổ

Rèm vải phòng khách

Rèm lá dọc

Rèm cửa 2 lớp TPHCM

Rèm văn phòng cao cấp

Rèm gỗ

Tin đấu thầu – Đấu giá

Thư mời chào giá cung cấp Máy toàn đạc – Số 2614/TM-TMC

( 28/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp tấm âm cực không thanh cái (tấm nhôm) – Số 2613/TM-TMC

( 28/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào hàng: Chào bán lô hàng Kẽm Sunfat (ZnSO4.7H2O) – Số 2585/TB-TMC

( 26/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào hàng: Chào bán lô hàng Vẩy cán chì tấm dương cực – Số 2588/TB-TMC

( 26/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư Chào mua Ống, vật tư nước – Số 2583/TM-TMC

( 26/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua Bột mangan – Số 2573/TM-TMC

( 26/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tấm dương cực phục vụ sản xuất tại NMK điện phân Thái Nguyên – Số 2569

( 26/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 883/TM – BMC

( 23/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 882/TM-BMC

( 23/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Gầu nâng cấp liệu – số 2522/TM-TMC

( 21/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Bơm phục vụ sửa chữa lớn hệ thống lò thiêu lớp sôi và sản xuất a xít – Số 2523/TM-TMC

( 21/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp phục vụ bồi dưỡng độc hại – Số 2495/TM-TMC

( 19/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Chào mua động cơ liền hộp giảm tốc kiểu chân đế – Số 2474/TM-TMC

( 16/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua Tụ điện hệ thống điều khiển Lò nấu đúc kẽm – Số 2477/TM_TMC

( 16/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 847/Tm-BMC

( 16/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Chào mua vật tư phục vụ giá công tháp tời 5 tấn Bopen – Số 846/TM-BMC

( 16/07/2021 )

5BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ sx tại NMK điện phân TN – Số 2481/TB-TMC

( 16/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức chào bán lô hàng Quặng kẽm ô xít tại phiên Chào bán ngày 23/7/2021 – Số 2442/TB-TMC

( 14/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vâth liệu chịu lửa – Số 2418/TM-TMC

( 12/07/2021 )

Bấm vào để xem chi tiết

Thông báo V/v Chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 805/TM-BMC

( 09/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT