iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Thiết kế web giá rẻ

rèm cửa quận 1

rèm cửa quận 2

rèm cửa quận 3

rèm cửa quận 4

rèm cửa quận 5

rèm cửa quận 6

rèm cửa quận 7

rèm cửa quận 8

rèm cửa quận 9

rèm cửa quận 10

rèm cửa quận 11

rèm cửa quận 12

rèm cửa quận tân bình

rèm cửa quận bình thạnh

rèm cửa quận gò vấp

rèm cửa quận phú nhuận

rèm cửa quận thủ đức

rèm cửa bình chánh

rèm cửa nhà bè

rèm cửa hóc môn

rèm cửa quận tân bình

rèm cửa quận tân phú

Công bố thông tin

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Số 370/TB-TMC

( 17/02/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

( 16/02/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 – Số 286/TB-TMC

( 09/02/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Số 206/TB-TMC

( 30/01/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý IV năm 2022 so với quý IV năm 2021 – Số 170/TCKT-TMC

( 18/01/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty quý IV năm 2022

( 18/01/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính – Số 184/TB-TMC

( 18/01/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

( 10/01/2023 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

báo cáo tài chính hơp nhất toàn công ty Quý III/2022

( 26/10/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng, BCTC Hợp nhất Quý III/2022 so với năm 2021 – Số 3928/TCKTTMC

( 26/10/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III/2022

( 26/10/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường; Quyết định Thành lập Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn – Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 11/10/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico – Số: 3134/TB-TMC

( 21/09/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – VIMICO

( 20/09/2022 )

Bấm vào để xem chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 31/08/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

( 31/08/2022 )

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

( 30/08/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 – Số 2870/TB-TMC

( 30/08/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên sau kiểm toán năm 2022 so với năm 2021; Kết quả kinh doanh lũy kế quý II/2022 trước kiểm toán và sau kiểm toán soát xét

( 12/08/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho ký kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022

( 12/08/2022 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT