Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tin tức – Sự kiện

Thư mời: V/v chào mua vật tư phục vụ sản xuất – Số 556/TM-BMC

( 14/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than đốt nồi hơi phục vụ SX tại NMK Thái Nguyên

( 14/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời: V/v chào mua vật tư và nhân công sửa chữa lớn xe ô tô VEAM 97H-1619 – Số 542/TM-BMC

( 14/05/2021 )

Thư chào giá: V/v Chào mua vật tư và nhân công sửa chữa lớn xe ô tô VEAM 97 – Số: 541/TM-BMC

( 14/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư sửa chữa lớn hệ thống máy lọc ép chân không – Số 538/TM-BMC

( 12/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư sửa chữa lớn hệ thống máy nghiền bi – Số 537/TM-BMC

( 12/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo chào mua vật tư sửa chữa lớn hệ thống máy phân cấp FG-15 – Số 536/TM-BMC

( 12/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư sửa chữa lớn hệ thống máy tuyển kẽm – số 535/TM-BMC

( 12/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư SCL hệ thống thiết bị bảo vệ trạm biến áp 2x6300kVA

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư SCL hệ thống cấp nồi hơi

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Mũ gió

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào mua vật tư và nhân công sửa chữa lớn xe ô tô VEAM 97C-00193

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: v/v Chào mua vật tư và nhân công sửa chữa lớn xe ô tô VEAN 97C-00250

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư chào giá: V/v chào mua vật tư phục vụ lắp đặt tháp tời 5 tấn Lũng Cháy (lần 3)

( 10/05/2021 )

BẤM VÀO ĐẺ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Xúc tác 04-115 SS 11×4 tại NMK Điện phân Thái Nguyên

( 07/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám coke phục vụ sx tại PX LK Màu II

( 07/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi: Cung cấp Than cám 4a.1 phục vụ sx tại PX LK Màu II

( 07/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư SCL hệ thống thu bụi tĩnh điện

( 07/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá cung cấp Máy hàn Tig

( 07/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thư mời chào giá: Cung cấp Vật tư sửa chữa lò thiêu lớp sôi

( 07/05/2021 )