Than cám tuyển từ xỉ lò quay

( 11/05/2019 )

Tên hàng hoá Cỡ hạt
(mm)
Chất bốc khô
Vk (%)
Cacbon(%)
Than cám tuyển từ xỉ lò quay 0 – 5 <= 4% ≥74%

 

Sản phẩm & Dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *