Danh bạ Điện thoại

( 08/05/2019 )
STT HỌ VÀ TÊN CHÚC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
01 Đào Minh Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty 0912.466.544  sonvimici@gmail.com
02 Trần Văn Long BT Đảng ủy – Giám đốc Công ty 0946.162.772
03 Nguyễn Văn Khanh Phó giám đốc Công ty 0912.116.578 khanhtmc@gmail.com
04 Bùi Huy Tuấn Phó giám đốc Công ty 0983.132.608  tuanbmgt@gmail.com
05 Phạm Văn Hòa Phó bí thư thường trực Đảng ủy 0916618162  phamhoa1962@gmail.com
06 Vũ Thị Thanh Hảo Phó phòng phụ trách phòng KH kinh tế 0986.912.666  thanhhaoklm@gmail.com
07 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng TCLĐ 0912.329.510 hieuttbv.klm@gmail.com
08 Lữ Đức Bính Chủ tịch Công Đoàn 0914.656.232 luducbinh@gmail.com
09 Lại Trí Cường Kế toán trưởng Công ty 0982.101.800  tricuong2103@gmail.com
10 Nguyễn Duy Át Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0913.365.897 nguyenduyat2008@gmail.com
11 Đăng Trọng Định Trưởng phòng Luyện Kim-KCS 0912.663.121 dangtrongdinh@gmail.com
12 Nguyễn Văn Trình Trưởng phòng Đầu tư xây dựng 0912.278.108 trinhdtklm@gmail.com
13 Nguyễn Thành Sơn Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ 0915.021.698 sonpmoklm@gmail.com
14 Nguyễn Việt Cường Phó trưởng phòng Luyện Kim-KCS 0947.504.610  cuonglkmi@gmail.com
15 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng An toàn Môi trường 0915.954.032  tuankdp@gmail.com
16 Lê Xuân Thành Phó phòng Kế hoạch kinh tế 0912.347.198  thanhlkm2@gmail.com
17 Nguyễn Anh Tuấn Chánh văn phòng  Công ty 0912.404.055  nguyenanhtuanlkm@gmail.com
18 Vũ Xuân Giang Phó CVP Công ty 0912.488.822 giang.klmtn.@gmail.com
19 Bùi Văn Giang Phó phòng TCLĐ Công ty 0912.094.951  giangklmthainguyen@gmail.com
20 Vũ Thị Thu Hằng Chánh văn phòng Đảng ủy 0912.867.089  hangtn2004@gmail.com

 

Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *