Chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn Vinacomin về củng cố, tăng cường công tác lưu trữ

( 08/05/2019 )

Nhằm chấn chỉnh công tác lưu trữ cũng như thực hiện các văn bản quy định của pháp luật và các quy định của Tập đoàn về công tác lưu trữ, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinacomin đã ban hành chỉ thị về việc củng cố, tăng cường công tác lưu trữ.

Theo đó, đối với các đơn vị đã thành lập Văn phòng, bố trí 01 biên chế nhân viên lưu trữ chuyên trách được đào tạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đảm nhiệm công việc này. Đối với các đơn vị chưa thành lập Văn phòng hoặc đang ghép với Phòng Tổ chức hành chính hoặc Phòng Hành chính tổng hợp, cần xem xét quy mô công việc nếu đủ điều kiện thì tách riêng Văn phòng trong đó có bộ phận văn thư và bộ phận lưu trữ. Đối với các Trung tâm, đơn vị quy mô nhỏ thì bố trí một người kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ. Đối với cơ quan Tập đoàn, các Trưởng ban phân công 01 chuyên viên kiêm nhiệm việc tiếp nhận công văn tài liệu đến hàng ngày, trình Trưởng ban và theo dõi quá trình xử lý văn bản…

Về cơ sở vật chất, các đơn vị tùy điều kiện cơ sở vật chất hiện có và khối lượng tài liệu lưu trữ để bố trí phòng lưu trữ đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ, ngập nước… Phòng lưu trữ được bố trí các kệ chuyên dùng để sắp xếp lưu giữ tài liệu; các văn bản, tài liệu quan trọng phải được bảo quản trong các két sắt hoặc tủ chuyên dùng. Đối với cơ quan Tập đoàn, tất cả các bản chính hồ sơ, tài liệu quan trọng theo quy định nghiệp vụ lưu trữ phải được bảo quản trong két sắt và tủ chuyên dùng thuộc Phòng văn thư – lưu trữ cơ quan, các Ban chỉ được lưu giữ bản sao hoặc công chứng các hồ sơ, tài liệu quan trọng và các văn bản hành chính thông thường.
Thời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan là một năm kể từ năm công việc kết thúc đối với tài liệu hành chính; sau 3 tháng kể từ khi công trình được quyết toán đối với tài liệu xây dựng cơ bản; tài liệu ảnh, phim điện ảnh, mi-crô-phim, tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu khác thời gian giao nộp là 3 tháng kể từ khi công việc kết thúc; đối với tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ, thời hạn giao nộp là một năm kể từ năm công trình được nghiệm thu chính thức.

P.V

Hoạt động của Tập đoàn

Thông tin tổng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *