Trang chủ Giới thiệu Danh bạ Điện thoại

Danh bạ Điện thoại


STT HỌ VÀ TÊN CHÚC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
01

Đào Minh Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty 0912.466.544   sonvimici@gmail.com
02 Bùi Tiến Hải BT Đảng ủy - Giám đốc Công ty 0904.235.499   haivimico@gmail.com
03 Nguyễn Văn Khanh  Phó giám đốc Công ty 0912.116.578 khanhtmc@gmail.com
04 Trần Văn Long Phó giám đốc Công ty 0946.162.772
05 Bùi Huy Tuấn Phó giám đốc Công ty 0983.132.608  tuanbmgt@gmail.com
06 Phạm Văn Hòa Phó bí thư thường trực Đảng ủy 0916618162  phamhoa1962@gmail.com
07 Vũ Thị Thanh Hảo Phó phòng phụ trách phòng KH kinh tế 0986.912.666  thanhhaoklm@gmail.com
08 Nguyễn Văn Hiếu  Trưởng phòng TCLĐ 0912.329.510 hieuttbv.klm@gmail.com 
09 Lữ Đức Bính  Chủ tịch Công Đoàn 0914.656.232 luducbinh@gmail.com
11 Lại Trí Cường Kế toán trưởng Công ty 0982.101.800  tricuong2103@gmail.com
12 Nguyễn Duy Át  Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0913.365.897 nguyenduyat2008@gmail.com
13 Đăng Trọng Định  Trưởng phòng Luyện Kim-KCS 0912.663.121 dangtrongdinh@gmail.com
14 Nguyễn Văn Trình  Trưởng phòng Đầu tư xây dựng 0912.278.108 trinhdtklm@gmail.com
15 Nguyễn Thành Sơn  Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ  0915.021.698  sonpmoklm@gmail.com
16 Nguyễn Việt Cường Phó trưởng phòng Luyện Kim-KCS 0947.504.610  cuonglkmi@gmail.com
17 Nguyễn Văn Tuấn  Trưởng phòng An toàn Môi trường  0915.954.032    tuankdp@gmail.com
18 Lê Xuân Thành Phó phòng Kế hoạch kinh tế 0912.347.198  thanhlkm2@gmail.com
19 Nguyễn Anh Tuấn Chánh văn phòng  Công ty 0912.404.055  nguyenanhtuanlkm@gmail.com
20 Vũ Xuân Giang Phó CVP Công ty 0912.488.822 giang.klmtn.@gmail.com
21 Bùi Văn Giang Phó phòng TCLĐ Công ty 0912.094.951  giangklmthainguyen@gmail.com
22 Vũ Thị Thu Hằng Chánh văn phòng Đảng ủy 0912.867.089  hangtn2004@gmail.com
23 Hoàng Thị Minh Huệ Bí thư Đoàn TN Công ty 0975.279.194 mhue.tn@gmail.com
24 Hoàng Văn Lượng Phó bí thư Đoàn TN Công ty 0977.615.699 hoangluongdtn@gmail.com