Trang chủ Công đoàn L.sử hình thành và phát triển

L.sử hình thành và phát triển

Ngày 12/11/1980, Ban thư ký Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra quyết định số 704/QĐ-TLĐ thành lập Công đoàn Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim mầu (nay là Công đoàn Công ty kim loại màu Thái Nguyên). Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, CNVC-LĐ và Công đoàn đã góp phần đóng góp đáng kể cho sự nghiệp xây dựng phát triển của Công ty. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Công ty luôn vì lợi ích của giai cấp, lợi ích của người lao động, phát huy vai trò chức năng, vận động tập hợp CNVC-LĐ đi đầu trong mọi phong trào, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống xã hội, đáp ứng nguyện vọng của công nhân lao động. Công đoàn Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ban đầu Công ty có 6 Xí nghiệp thành viên và 8 phân xưởng, phòng ban trực thuộc với 6.300 CNVC-LĐ. Đến năm 1989 đã phát triển lên 15 xí nghiệp thành viên và 18 phòng ban, phân xưởng trực thuộc, đóng trên địa bàn 6 tỉnh phía Bắc của Tổ quốc. Năm 2006, thực hiện sự đổi mới về sắp xếp lại doanh nghiệp, đến nay Công ty được tinh gọn bao gồm 4 đơn vị thành viên, 10 phòng ban, 2 phân xưởng trực thuộc với tổng số gần 1.500 đoàn viên, CNLĐ.
 
          Trong những năm qua Công đoàn Công ty đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; tổ chức, vận động CBCNVC-LĐ tích cực tham gia các phong trào như: phong trào “thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, với các mục tiêu cụ thể hóa” Phụ nữ Công ty kim loại màu Thái Nguyên phấn đấu trí tuệ, khỏe đẹp và nhân hậu”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo AT-VSLĐ, “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”…Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình xuất sắc, có hàng trăm CNVC-LĐ đạt lao động giỏi, lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua được các cấp khen thưởng. Hàng năm, có hàng chục đề tài, sáng kiến cải tiến có giá trị được áp dụng đưa vào sản xuất làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng.
 
          Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động văn hóa xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực. Công tác tham gia quản lý, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật đã được Công đoàn các cấp tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, CNVC-LĐ đã phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách , không ngừng đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, duy trì SXKD đứng vững trong cơ chế thị trường và từng bước phát triển. Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, công ty đã tích cực tham gia xây dựng kinh tế địa phương, tạo điều kiện đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn con em CNVC-LĐ và đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa đóng góp một phần của mình vào công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc miền núi, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 
          Trong thời gian tới Công đoàn Công ty cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cáo giác ngộ về bản lĩnh chính trị, trình dộ học vấn và nghề nghiệp cho CNLĐ; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho CNVC-LĐ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn; chủ động nghiêm cứu; tham gia đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; Kiểm tra, phát hiện, đề xuất, tháo gỡ, xử lý kịp thời những vướng mắc trong chính sách tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT…cho người lao động. Trước mắt, công đoàn Công ty cần tổ chức bồi dưỡng các lớp học ngắn ngày, cử chọn những cán bộ nhiệt tình, có đủ uy tín, năng lực xứng đáng là đại diện cho đông đào quần chúng CNVC-LĐ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển bền vững.
 
          18 năm liên tục (1990-2008) là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng 07 cờ CĐCS vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty khoáng sản – TKV tặng nhiều cờ và bằng khen. Hoạt động của tổ chức Công đoàn đã góp phần vào sự ổn định, trưởng thành và phát triển của Công ty.

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 
TT
Họ tên
Chức vụ Chuyên môn
Chức vụ Công đoàn
1
Phạm Văn Hoà
Phó bí thư TT Đảng ủy Công ty
Chủ tịch Công đoàn
2
Nguyễn Anh Tuấn
Chánh Văn phòng
Phó chủ tịch
3
Nguyễn Văn Khanh
Phó Giám đốc Công ty
UV BTV
4
Vũ Thị Thu Hằng Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty
UV BTV - TB nữ công
5
Lại Trí Cường
Kế toán trưởng Công ty
UV BCH
6
Nguyễn Văn Bảng
Phó giám đốc Công ty KLM Bắc Kạn
UV BCH
7
Bùi Thị Thủy
Chủ tịch Công đoàn PX-LKM II
UV BCH
8
Bùi Văn Giang
Phó CVP Công ty
UV BCH
9
Nguyễn Thành Sơn
Trưởng phòng kỹ thuật mỏ Công ty
UV BCH
10
Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng phòng AT-MT Công ty
UV BCH
11
Nguyễn Anh Tuấn
Chánh văn phòng Công ty
UV BCH
 
 
II. DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
1. Phạm Văn Hòa - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên
3. Bùi Văn Giang - Ủy viên