Trang chủ Đoàn thanh niên L.Sử hình thành và phát triển

L.Sử hình thành và phát triển

 GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN
 
          Đoàn TN Công ty Kim loại màu Thái Nguyên được thành lập ngày 15/12/1980 theo Quyết định số 19 QĐ/TWĐTN của Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn Thái Nguyên. Từ ngày thành lập đến nay, Đoàn TN Công ty đã trải qua 9 kỳ Đại hội.
          Hiện nay, Đoàn TN Công ty có 07 cơ sở Đoàn và 01 câu lạc bộ khoa học trẻ.
          1. Đoàn thanh niên Nhà máy kẽm điện phân TN;
          2. Đoàn thanh niên Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích;
          3. Đoàn thanh niên Công ty Kim loại màu Bắc Kạn;
          4. Chi đoàn PX Luyện kim màu II
          5. Chi đoàn Cơ sở Xí nghiệp thiếc Đại Từ;              
          6. Chi đoàn Cơ quan Công ty;
          7. Chi đoàn PX Luyện kim màu I
          8. Câu lạc bộ khoa học trẻ.
          - Tổng số Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở: 24
          - Tổng số ĐVTN: 750 đ/c, tuổi bình quân là 27,5
          Trong đó: + Trình độ Đại học: 168 đồng chí;
                     + Cao đẳng: 16 đồng chí; Trung cấp: 287 đồng chí; còn lại là CNKT
                     + Nữ: 196 đồng chí;
                     + Dân tộc thiểu số: 258 đồng chí;
                     + Đảng viên SH Đoàn: 194 đồng chí;
         - Ủy viên BTV: 04 đ/c   
        - Ủy viên BCH: 12 đ/c :

 
   
 CÁC Đ/C BÍ THƯ ĐOÀN CÔNG TY CÁC THỜI KỲ  LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ BCH ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IX
   
     ĐẠI BIỂU ĐOÀN TN CÔNG TY DỰ ĐH TỈNH ĐOÀN KHÓA XIII            ĐẠI BIỂU ĐOÀN TN TỈNH TN ĐI DỰ ĐH ĐOÀN TQ LẦN THỨ XI 
                              
DANH SÁCH BCH ĐOÀN TN CÔNG TY KHÓA IX
TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Hoàng Thị Minh Huệ
Bí thư
2
Hoàng Văn Lượng
Phó Bí thư
3
Nguyễn Ngọc Bình
UV.BTV
4
Trần Xuân Quang
UV.BTV
5
Phạm Hữu San
UV.BCH
6
Lê Trung Lập
UV.BCH
7
Nguyễn Thị Phương Nhung
UV.BCH
8
Lê Thị Thanh Nhàn
UV.BCH
9
Vũ Hải Linh
UV.BCH
10
Phạm Hữu Hiền
UV.BCH
11
Nguyễn Quang Hiển
UV.BCH
12
Đinh Ngọc Tân
UV.BCH
 
DANH SÁCH UBKT ĐOÀN TN CÔNG TY KHÓA IX
                 1 - Hoàng Văn Lượng - Chủ nhiệm
                 2- Vũ Hải Linh               - Phó chủ nhiệm
                 3- Đồng Văn Vui           - Ủy viên            
                 4 - Nguyễn Văn Thi      - Ủy viên
                 5- Phạm Công              - Ủy viên               
* Các thành tích, danh hiệu đã được khen thưởng:
- Nhận cờ chân dung Bác Hồ 3 năm liền (1990; 1991; 1992)
- Tỉnh đoàn Bắc Thái tặng cờ xuất sắc năm 1990.
- TW Đoàn tặng bằng khen năm 1992; 1993; 2003; 2010.
- UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 1993; 1994; 2004; 2009;2010.
- Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng cờ xuất sắc năm 2008.
- Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng Bằng khen năm 2009.
- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2009.
- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen năm 2010
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen năm 2010 
- TW Đoàn tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc 5 năm liền 2007-2011
- Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2007-2012
- Tỉnh đoàn tặng Bằng khen đơn vị đạt vững mạnh năm 2012.
- Tỉnh đoàn tặng Bằng khen đơn vị đạt vững mạnh năm 2013, 2014

* Danh sách các đồng chí được tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" từ khi thành lập Đoàn TN Công ty đến nay.
TT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Bùi Xuân Sinh
Bí thư Đoàn TN Công ty khóa I
 
2
Phạm Thể
Bí thư Đoàn TN Công ty khóa II, III
 
3
Lê Hồng Luyến
Bí thư Đoàn TN Công ty khóa IV
 
4
Lê Xuân Trường
Bí thư Đảng ủy
 
5
Nguyễn Ngọc Mão
Tổng giám đốc
 
6
Lê Đức Mậu
Bí thư Đoàn TN Công ty khóa V
 
7
Ngô Văn Trới
Tổng giám đốc
 
8
Nguyễn Ngọc Pháo
Phó tổng giám đốc
 
9
Vũ Xuân Khoát
chủ tịch công đoàn
 
10
Đinh Công Phương
Phó tổng giám đốc
 
11
Đặng Đình Lư
Phó tổng giám đốc
 
12
Phạm Văn Hòa
Bí thư Đoàn TN Công ty khóa VI
 
13
Nguyễn Thị Tuyến
Phó bí thư Đoàn TN Công ty khóa VI
 
14
Nguyễn Thị Tuyết
Chủ tịch Công đoàn
 
15
Nguyễn Quảng Yên
TT Đảng ủy Công ty
 
16
Mạc Ngọc Bách
Bí thư Đoàn TN Nhà máy cơ khí 19/5
 
17
Nguyễn Phú Hùng
Thường vụ Đoàn TN Công ty khóa V
 
18
Nguyễn Trọng Cửu
UV.BCH Đoàn TN công ty khóa V
 
19
Lê Văn Uyên
BT Đảng ủy, GĐ XN luyện kim màu II
 
20
Nguyễn Văn Nhuệ
BT Đảng ủy, GĐ XN kẽm chì Chợ Điền
 
21
Nguyễn Anh Tuấn
BT Đoàn TN Công ty khóa VII
 
22
Hoàng Văn Thảo
P.BT Đảng ủy, P.GĐ Công ty
 
23
Trương Công Định
Trưởng phòng TCLĐ
 
24
Lê Minh Khai
Trưởng phòng kế hoạch kinh tế
 
25
Mai Xuân Thịnh
BT Đảng ủy, GĐ XN kẽm chì Chợ Điền
 
26
Lê Đình Phơn
BT Đảng ủy, GĐ XN kẽm chì L.Hích
 
27
Vũ Ngọc Hòa
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Công ty
 
28
Lê Đức Thành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty
 
29
Vũ Thanh Hải
BT Đoàn TN XN kẽm chì Chợ Điền
 
30
Vũ Xuân Giang
BT Đoàn TN Công ty khóa VIII
 
31
Nguyễn Văn Bảng
BT Đảng ủy, GĐ XN kẽm chì L.Hích
 
32
Bùi Văn Giang
P.BT Đảng ủy, P.GĐ XN K/chì L.Hích
 
33
Ng. Thanh Giang
Phó giám đốc XN-LKM II
 
34
Lê Minh Hãn
Phó phòng kế hoạch XN-LKM II
 
35
Ng. Văn Phương
Phó giám đốc XN kẽm chì Làng Hích
 
36
Trần Thị Xuyến
Phó CT Công đoàn Công ty
 
37
Dương Thị Hà
Ủy viên BCH Đoàn TN Cty khóa VIII
 
38
Nguyễn Văn Khanh
P.BT Đảng ủy, P.GĐ Công ty
 
39
Nguyễn Văn Định
UV.BTV Đảng ủy Phó giám đốc Công ty
 
40
Lữ Đức Bính
UV.BTV Đảng ủy, CT Công đoàn Cty
 
41
Nguyễn Văn Hiển
BT Đảng ủy, GĐ Nhà máy kẽm ĐPTN
 
42 Vũ Tiến Khôi BT Chi bộ, QĐ PX thiêu và SX axít-NM kẽm điện phân TN  
43 Bùi Thị Thủy Chủ tịch Công đoàn XN Luyện kim màu II  
44 Nguyễn Thế Dũng BT Đảng uỷ, GĐ Công ty KLM-BK  
45 Nguyễn Văn Tuấn Phó giám đốc, CT Công đoàn Nhà máy kẽm ĐPTN  
46 Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng An toàn - Môi trường Công ty  
47 Đỗ Quốc Hương BT Chi bộ, QĐ PX Hòa tách-Điện phân, Nhà máy kẽm ĐPTN  
48 Nguyễn Văn Hiền Phó giám đốc, CT Công đoàn Nhà máy kẽm ĐPTN  
49 Hoàng Văn Lượng Phó bí thư Đoàn TN Công ty khóa IX  
50 Nguyễn Văn Át Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KT cơ điện Công ty  
51 Đinh Lý Tưởng Phó trưởng phòng tổng hợp, Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên