Trang chủ Liên hệ

Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
Địa chỉ:
 P. Phú Xá, TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3847229 - Fax: 0280. 3847097