Thiếc thỏi >= 99,95% Sn

Thiếc thỏi >= 99,95% Sn

+ Yêu cầu kỹ thuật:
- Thiếc thỏi có các thành phần tương ứng trong bảng:
 
Mác Thiếc
% Sn ≥
Hàm lượng tạp chất không lớn hơn (%)
Fe
As
Cu
Pb
Bi
Sb
S
Sn.01
99,95
0,005
0,007
0,005
0,005
0,02
0,005
0,003
         
- Thiếc được sản xuất theo dạng thỏi, khối lượng mỗi thỏi là 24 ± 1kg.
+ Bề mặt nhẵn, sạch, không bị ô xy hóa, không có ba via, không phân lớp và không rộp, rỗ.