Kẽm thỏi 99,95 Zn

Kẽm thỏi 99,95 Zn


a. Yêu cầu kỹ thuật:
- Kẽm thỏi được sản xuất theo 2 mác trên với các thành phần tương ứng trong bảng:
 
Mác kẽm
% Zn ≥
Hàm lượng tạp chất không lớn hơn (%)
Pb
Cd
Fe
Cu
Tạp khác
Σ tạp
Zn.01
99,99
0,005
0,001
0,002
0,001
0,001
0,010
Zn.02
99,95
0,027
0,010
0,010
0,002
0,001
0,050
         
- Tất cả các mác kẽm được sản xuất theo dạng thỏi, khối lượng mỗi thỏi là 23 ± 1kg. Hình dạng và kích thước của thỏi kẽm qui định theo hình vẽ. 
- Bề mặt nhẵn, sạch, không bị ô xy hóa, không có ba via, không phân lớp và không rộp, rỗ. 
 
b. Đóng kiện 40 thỏi/kiện có giá gỗ, 5 đai bằng thép lá và trên mỗi kiện dán tem có kích thức 82x54 mm, nội dung và hình thức như sau: (Chữ in trên tem có màu xanh, nền trắng).
 
 
 
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN
 KẼM KIM LOẠI (ZINC) 99,99 % Zn
 No: Ngày       tháng       năm
 KHỐI LƯỢNG THỎI: 23 Kg ± 1
 KHỐI LƯỢNG TỊNH (NW):  SỐ LƯỢNG THỎI: 40(Từ số đến số)
 ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG PHÚ XÁ - TP. THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN - VIỆT NAM