Bột ôxít chì >= 14%Pb

Bột ôxít chì >= 14%Pb

Yêu cầu kỹ thuật:
- Bột ô xýt Chì (Tinh quặng chì) có các thành phần như trong bảng sau:
Sản phẩm
Nguyên tố Pb (%)
 
Tạp chất khác
 
Bột ô xýt Chì
 ³ 14
Không hạn chế 

- Bột ô xýt Chì là sản phẩm ở dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.