Bột ôxít kẽm 60%Zn loại 1 và loại 2

Bột ôxít kẽm 60%Zn loại 1 và loại 2

Số TT Tên sản phẩm Zn(%) Fe(%) Pb(%) F(%) Cl(%) Ag (g/t)
1 Bột ôxít 60%Zn loại 1 60±0,5 3÷4 7÷9 <0,2 <0,4 80-100
2 Bột ôxít 60%Zn loại 2 60±0,5 5÷6 4÷6 0,2÷0,6 1,6÷2,4 30 - 40

                                   Bột ôxít kẽm được sản xuất theo dạng Bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.