Bột ô xít calimi >= 45%

Bột ô xít calimi >= 45%

- Bột ô xýt Cadimi (Tinh quặng Cadimi) (≥45% Cd) gồm các thành phần tương ứng như trong bảng sau:
Sản phẩm
Nguyên tố Cd (%)
 
Tạp chất khác
 
Bột ô xýt cadimi
≥45,0
Không hạn chế
         
- Bột ô xýt Cadimi (≥45,0% Cd) được sản xuất theo dạng bột, khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao. thiết kế website