Trang chủ Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Tìm kiếm thăm dò và tổ chức khai thác tuyển các loại quặng kẽm và quặng chì cung cấp cho các phân xưởng tuyển, luyện kim, sản xuất thành các sản phẩm: Tinh quặng kẽm (sản xuất tại chỗ), tinh quặng chì, bột ô xít kẽm các loại đáp ứng nhu cầu thị trường.
Sản xuất bột ô xít kẽm các loại; Chì thỏi, Bạc và hợp kim cứng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.
Sản xuất các sản phẩm kẽm kim loại; A xít Sulphuaric, các nguyên tố cộng sinh, đồng, cadimi xốp, chì.
Tổ chức khai thác tuyển quặng thiếc cung cấp cho phân xưởng tuyển tinh và phân xưởng luyện thiếc tiến hành tuyển luyện thành sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác quắng sắt; Khai thác cát, sỏi, đất sét. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.