Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích

(5/18/2011 3:59:20 PM )

thiết kế website

Địa chỉ:  xã Tân Long- huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 823077 - Fax: 02803 823077Phó giám đốc phụ trách:
 Nguyễn Hồng Quang
                                                           
Quyết định thành lập số: 612/QĐ ngày 30/10/1980 thành lập đội thăm dò địa chất Làng Hích trực thuộc Xí nghiệp liên hiệp Luyện kim màu Bắc Thái.
Ngành nghề kinh doanh:
Tìm kiếm thăm dò và tổ chức khai thác tuyển các loại quặng kẽm và quặng chì cung cấp cho các phân xưởng tuyển, luyện kim, sản xuất thành các sản phẩm: Tinh quặng kẽm (sản xuất tại chỗ), tinh quặng chì, bột ô xít kẽm các loại đáp ứng nhu cầu thị trường.
 


Các tin khác
Share |