Phân xưởng Luyện kim màu 2

(5/18/2011 3:59:20 PM )

Địa chỉ: Phường Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.                              
Điện thoại: 02803 845071 - Fax: 0280 3845071 
Quản  đốc: Nguyễn Anh Dũng
Quyết định thành lập số: 152/QĐ ngày 06/02/1991 hợp nhất 2 đơn vị Xí nghiệp hợp kim cứng cad đoàn địa chất 124 từ ngày 01/02/1991.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột ô xít kẽm các loại; Chì thỏi, Bạc và hợp kim cứng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường.
 

Các tin khác
Share |