Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

(5/18/2011 3:59:20 PM )

Địa chỉ: phường Bách Quang – TP. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02803 472030  - Fax: 0280 3860304
Giám đốc: Nguyễn Phú Hùng         
Quyết định thành lập số:
299/QĐ – TCLĐ ngày 20/3/2006 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản -TKV.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm kẽm kim loại; A xít Sulphuaric, các nguyên tố cộng sinh, đồng, cadimi xốp, chì.
 thiết kế website
 


Các tin khác
Share |