Xí nghiệp thiếc Đại Từ

(5/18/2011 3:59:20 PM )

 

Địa chỉ: Xã Hà Thượng – Huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02803 720715 - Fax: 0280 3 720715
Giám đốc: Nguyễn Văn Định       
Quyết định thành lập số:
236/QĐ ngày 28/02/1987 thành lập công trường thiếc Phục Linh – Đại Từ - Bắc Thái trực thuộc Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp luyện kim màu Bắc Thái.
Ngành nghề kinh doanh:
Tổ chức khai thác tuyển quặng thiếc cung cấp cho phân xưởng tuyển tinh và phân xưởng luyện thiếc tiến hành tuyển luyện thành sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
 


Các tin khác
Share |