Công ty TNHHMTV Kim loại màu Bắc Kạn

(5/18/2011 3:59:20 PM )

 

Địa chỉ: Xã Bản Thi – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281 3 843116 - Fax: 0281 3 843115
Chủ tịch Công ty: Bùi Tiến Hải
Giám đốc:
Nguyễn Văn Phương
Quyết định thành lập số: 40/QĐ-TKS ngày 07/01/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2011.
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác quắng sắt; Khai thác cát, sỏi, đất sét.Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.
 
  Chủ tịch Công ty Giám đốc Công ty


Các tin khác
Share |